องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
ส่วนสาธารณสุข ฯ
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผน
แผนพัฒนาบุคลากร
ประกาศ
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558
คู่มือสำหรับประชาชน
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 7 คน
เมื่อวาน 10 คน
อาทิตย์นี้ 38 คน
เดือนนี้ 220 คน
ปีนี้ 11627 คน
ทั้งหมด 25697 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (19-11-2557)

  โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต พนักงานเจ้าหน้าที่
       องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

วันที่ 10-11 กันยายน  2559
ณ วัดเขาเจริญธรรม  อ.บึงสามพัน  จ.เพชรบูรณ์
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิ...
  โครงการกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รวมใจภักดิ์ ร่วมปลู...
  โครงการแม่บ้านดับไฟ 2
  โครงการ อบต.สีขาว ประจำปี 2559
  การแข่งขันกีฬาประชาชนท่าใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 13
  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ และวันสงกรานต์ ประจำปี 2559
  กิจกรรม BIKE FOR DAD "ปั่นเพื่อพ่อ" องค์การบริหารส...
  กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 องค์การบริหาร...
  กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
   
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.