วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ (แบบพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สายวัดเขาอินทร์แปลง - บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 บ้านโนนมะค่า ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สายวัดเขาอินทร์แปลง - บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 บ้านโนนมะค่า ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
จ้างจ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สายวัดเขาอินทร์แปลง - บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 บ้านโนนมะค่า ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำเดือน มกราคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อไฟสัญญาณจราจรพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 300 มม. จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 จำนวน 9 สาย ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Premixed Asphalt) เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายภายในเขตรับผิดชอบขององค์บริการส่วนตำบลตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง