วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างวัดป่าสระแก้ว หมู่ ๑๐ บ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบรรชา คำเรืองศรีถึงบ้านนายสมถวิน คำภูเงิน หมู่ ๒ บ้านห้วยข่าเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อพรมปูพื้นอัดลูกฟูกแบบหนาและพาน ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อดอกไม้สดเพื่อประดับตกแต่งฯ ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบรรจง สันสูงเนิน ถึงบ้านนายจ่อย จันทร์เกิด หมู่ ๙ บ้านห้วยเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อขาตั้งดอกรักพร้อมเสาธง ตามโครงการพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
ซื้อกรอบรูป ตามโครงการพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์และป้ายไวนิล ตามโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายด้านทิศตะวันออกหมู่บ้าน ถึงสะพานข้ามลำน้ำเจา หมู่ ๓ บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง