วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสวัสดิ์ พรมเวียง - บ้านนายภูมา วงศ์บุญมา บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกีตเสริมเหล็ก สายไร่นายณรงค์ ทวีศักดิ์ - บ้านบุสีเสียด บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระจกรองโต๊ะทำงาน) เพื่อใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการปรับภูมิทัศน์ในเขตตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ (แบบพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ (แบบพลังงานแสงอาทิตย์) บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุก สายวัดเขาอินทร์แปลง - บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 บ้านโนนมะค่า ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง