วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำประปา PVC ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำประปา PVC ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมห้องน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ตามโครงการถนนสวย คลองน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อพันธุ์ปลาตามโครงการถนนสวย คลองน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อพันธุ์กล้าไม้ตามโครงการถนนสวย คลองน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถขุดตีนตะขาบตามโครงการถนนสวย คลองน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง