วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง-บางตอน เข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑๑ บ้านห้วยโกเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง-บางตอนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง-บางตอนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยเชือก หมู่๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง-บางตอนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมถนนลูกรังบางช่วง - บางตอนสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๗ บ้านภูนกเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมถนนลูกรังบางช่วง - บางตอนสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๖ บ้านโนนมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง-บางตอน เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนศรีทอง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง-บางตอนสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง บางตอนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนศรีสง่า หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง บางตอนสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนสำราญ หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง