องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการบ้านสวยเมืองสุข


วันพุธ ที่  9  มิถุนายน  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  ตามโครงการบ้านสวยเมืองสุข