องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก สายสะพานท่าวัด ถึงนานายแก้ว ดาหนองเป็ด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2564 ]16
3 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านค่านิยมขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่ [ 2 มี.ค. 2564 ]12
4 กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]11
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด [ 4 ม.ค. 2564 ]12
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 4 ม.ค. 2564 ]12
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 4 ม.ค. 2564 ]16
8 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]14
9 รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ [ 15 ต.ค. 2563 ]5
10 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) [ 18 ก.ย. 2563 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7