องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ [ 8 ก.ค. 2563 ]37
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงค์ตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ [ 25 มี.ค. 2563 ]54
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ [ 12 ก.พ. 2563 ]61
4 การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]27
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๓ [ 3 ม.ค. 2563 ]23
6 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 พ.ย. 2562 ]78
7 สรูปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 15 ต.ค. 2562 ]16
8 กิจกรรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ และบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมที่ทำให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี [ 11 ต.ค. 2562 ]15
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปี ๒๕๖๒ [ 11 ม.ค. 2562 ]22
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 10 ม.ค. 2562 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5