องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประชาชน ขั้นตอนการดำเนินการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ [ 8 ม.ค. 2564 ]13
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 ม.ค. 2564 ]6
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 4 ม.ค. 2564 ]7
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 4 ม.ค. 2564 ]7
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด [ 4 ม.ค. 2564 ]7
6 หน้าปกแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 13 ส.ค. 2563 ]24
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ [ 8 ก.ค. 2563 ]170
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงค์ตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ [ 25 มี.ค. 2563 ]119
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ [ 12 ก.พ. 2563 ]109
10 การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]73
 
หน้า 1|2|3|4|5|6