องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงค์ตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ [ 25 มี.ค. 2563 ]17
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ [ 12 ก.พ. 2563 ]30
3 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 พ.ย. 2562 ]51
4 การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 [ 3 ม.ค. 2562 ]105
5 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]221
6 การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 5 ม.ค. 2561 ]100
7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบางช่วง-บางตอน สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ ๒ บ้านห้วยข่าเฒ่า [ 29 พ.ย. 2560 ]244
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่องกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) [ 2 ต.ค. 2560 ]4
9 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2560 ]2
10 แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าใหญ่ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) [ 30 มี.ค. 2560 ]285
 
หน้า 1|2|3|4