องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสำหรับตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
สำหรับตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2560