องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในวันที่ ๒ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ของทุกปี
๒. ภาษีป้ายภายในวันที่ ๒ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ ของทุกปี
๓. ภาษีบำรุงท้องที่ภายในวันที่ ๒ มกราคม - ๓๐ กันยายน ของทุกปี
๔. ภาษีที่อันตรายต่อสุขภาพภายในวันที่ ๒ มกราคม - ๓๐ เมษายน ของทุกปี
๕. ค่าธรรมการกำจัดสิ่งปฏิกูล และขยะมูลฝอย

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2561