องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง สอบราคาซื้อเตาเผาขยะ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

    รายละเอียดข่าว

         ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เตาเผาขยะ  ขนาดตัวเตากว้างไม่น้อยกว่า  1,400 X ยาวไม่น้อยกว่า  2,560  X  สูงไม่น้อยกว่า  2,000  มม. หรือพื้นที่ฐานเตาไม่น้อยกว่า   3   ตารางเมตร   จำนวน    1    เตา    ราคากลางในการซื้อครั้งนี้    เป็นจำนวนเงิน   1,980,000.-บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)    


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 24 ส.ค. 2558