องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


ปฏิบัติการรวมพลังชุมชน กำจัดยุงลาย ยุทธการจู่โจม 1645