องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดบ้านนายสุภาพ บุษผารัตน์นังถึงบ้านนางเพ็ญ ผลไธสง หมู่ ๙ บ้านห้วยเชือก [ 5 มี.ค. 2563 ]18
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านห้วยโกเตี้ย บ้านนายเชษฐา ถึงหมู่ ๙ บ้านห้วยเชือก [ 5 มี.ค. 2563 ]14
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านห้วยโกเตี้ย บ้านนายเชษฐา ถึงหมู่ ๙ บ้านห้วยเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2563 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญมี ครองโชคถึงบ้านนายสุรพล ต้นแป๊ะ หมู่ ๒ บ้านห้วยข่าเฒ่า [ 3 มี.ค. 2563 ]18
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้านโนนศรีทอง จากบ้านนางอ่อน อุตพรมถึงบ้านนางภาวนา โคตรเมือง [ 3 มี.ค. 2563 ]18
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านโนนศรีสง่า จากบ้านนายสมาน แสนงสุดตา ถึงโรงเลี้ยงไหมนางวันนา กลางเมืองขวา [ 2 มี.ค. 2563 ]18
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ หมู่ ๘ บ้านโนนศิลา จากบ้านนายสมเด็จ ช่างทองคำถึงบ้านนายสังขร ขุนแก้ว [ 2 มี.ค. 2563 ]17
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก หมู่ ๗ บ้านภูนกเขียน สายนานายบัวภา ลาดขามป้อม ถึงฝายดินห้วยข่าเฒ่า [ 27 ก.พ. 2563 ]19
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก หมู่ ๗ บ้านภูนกเขียน สายหน้าโรงเรียนภูนกเขียน [ 26 ก.พ. 2563 ]21
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ pvc จ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากนานายแดง หีบแก้ว ถึงนานายสุพิศ นุชแจ้งยงค์ หมู่ ที่ ๙ [ 25 ก.พ. 2563 ]21
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8