องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
มติคณะรัฐมนตรี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประการ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ [ 8 มิ.ย. 2564 ]13
2 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประการ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ [ 16 เม.ย. 2564 ]13
3 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประการ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]15