องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2560