องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการขุดลอกขดน้ำอ้อม บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๑๐ [ 28 ส.ค. 2563 ]32
2 โครงการขุดลอกลำห้วยโป่งตอนบน บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ ๖ [ 20 ส.ค. 2563 ]34
3 โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะห้วยโป่ง บ้านโนนศิลา หมู่ ๘ [ 19 ส.ค. 2563 ]33
4 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ [ 27 เม.ย. 2563 ]16
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (๒) [ 26 ก.ย. 2562 ]130
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.โครงการก่อสร้างอาคาเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) [ 26 ก.ย. 2562 ]128
7 โครงการก่อสร้างอาคาเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) [ 26 ก.ย. 2562 ]113
8 โครงการก่อสร้างอาคาเอนกประสงค์ (ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงาน) [ 4 ก.ย. 2562 ]185
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-002 สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 – บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 [ 20 พ.ย. 2561 ]15
10 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง ซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 3 บ้านโนนสะอาด [ 13 ก.พ. 2561 ]20
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9