องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปประมาณราคาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านหนองเป็ดหมู่ 1 [ 21 ก.ค. 2557 ]308
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ประปารวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 [ 3 ก.ค. 2557 ]240
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะในเขตตำบลท่าใหญ่ [ 3 มิ.ย. 2557 ]212
4 ราคากลางโครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน 75 บ่อ ภายในเขตพื้นที่ตำบลท่าใหญ่ [ 18 เม.ย. 2557 ]208
5 ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่ม [ 3 เม.ย. 2557 ]223
6 โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะห้วยโป่ง บ้านโนนศิลา หมู่ ๘ [ 30 พ.ย. 542 ]3
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10