องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำปากลิ้นราง บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 [ 30 ส.ค. 2559 ]239
2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำปากลิ้นราง บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 [ 25 ส.ค. 2559 ]252
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำปากลิ้นราง บ้านห้วยเชือก หมู่ 9 [ 25 ส.ค. 2559 ]219
4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำปากลิ้นราง บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ [ 24 ส.ค. 2559 ]349
5 โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 [ 23 ส.ค. 2559 ]244
6 โครงการปรับปรุงภายในตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ [ 18 ส.ค. 2559 ]255
7 ปรับปรุงภายในตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ จำนวน 2 แผง [ 16 ส.ค. 2559 ]265
8 โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าแปลงการเกษตรโดยลงหินคลุก บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ 11 [ 3 ส.ค. 2559 ]271
9 โครงการ ปรับปรุงถนนเข้าแปลงการเกษตรโดยลงหินคลุก บ้านโนนศรีสง่า หมู่ 4 [ 3 ส.ค. 2559 ]242
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ [ 1 ส.ค. 2559 ]246
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10