องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมสันฝายทดน้ำ คสล.(ลำเจา) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 [ 5 มิ.ย. 2558 ]248
2 ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 9 [ 9 เม.ย. 2558 ]269
3 ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาใช้ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 [ 9 เม.ย. 2558 ]287
4 ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังประปาแก้ปัญหาภัยแล้ง บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 10 [ 9 เม.ย. 2558 ]287
5 ราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการสอน [ 26 มี.ค. 2558 ]234
6 ประมาณราคางานก่อสร้างห้องครัวในที่ทำการ อบต.ท่าใหญ่ [ 30 ต.ค. 2557 ]303
7 ราคากลางโครงการซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร [ 28 ต.ค. 2557 ]250
8 รายละเอียดราคาโครงการแยกท่อส่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร [ 14 ต.ค. 2557 ]230
9 ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อาคารย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 13 ต.ค. 2557 ]229
10 ราคากลางครุภัณฑ์เตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน [ 29 ส.ค. 2557 ]260
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10