องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแนะนำเกี่ยวกับการก่อสร้าง [ 25 ส.ค. 2558 ]304
2 สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค [ 25 ส.ค. 2558 ]245
3 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 ส.ค. 2558 ]238
4 การรับชำระภาษีป้าย [ 25 ส.ค. 2558 ]228
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 25 ส.ค. 2558 ]254
6 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 25 ส.ค. 2558 ]260
7 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 25 ส.ค. 2558 ]245
8 การช่วยเหลือสาธารณภัย [ 25 ส.ค. 2558 ]242
9 การให้บริการข้อมูลด้านสาธารณสุข [ 25 ส.ค. 2558 ]228
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 25 ส.ค. 2558 ]237
 
|1หน้า 2|3