องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค [ 25 ส.ค. 2558 ]128
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 ส.ค. 2558 ]125
3 การรับชำระภาษีป้าย [ 25 ส.ค. 2558 ]126
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 25 ส.ค. 2558 ]133
5 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 25 ส.ค. 2558 ]139
6 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 25 ส.ค. 2558 ]126
7 การช่วยเหลือสาธารณภัย [ 25 ส.ค. 2558 ]133
8 การให้บริการข้อมูลด้านสาธารณสุข [ 25 ส.ค. 2558 ]130
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 25 ส.ค. 2558 ]133
10 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 25 ส.ค. 2558 ]130
 
|1หน้า 2|3