องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค [ 25 ส.ค. 2558 ]227
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 ส.ค. 2558 ]221
3 การรับชำระภาษีป้าย [ 25 ส.ค. 2558 ]208
4 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 25 ส.ค. 2558 ]237
5 รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์/ข้อมูลข่าวสารทางราชการ [ 25 ส.ค. 2558 ]243
6 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 25 ส.ค. 2558 ]228
7 การช่วยเหลือสาธารณภัย [ 25 ส.ค. 2558 ]225
8 การให้บริการข้อมูลด้านสาธารณสุข [ 25 ส.ค. 2558 ]211
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 25 ส.ค. 2558 ]218
10 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 25 ส.ค. 2558 ]211
 
|1หน้า 2|3