องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สอลราคาชื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) [ 26 มิ.ย. 2560 ]28
2 ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ [ 13 มิ.ย. 2559 ]126
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยเชือก หมู่9 [ 15 ม.ค. 2559 ]92
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่11 [ 15 ม.ค. 2559 ]77
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่11 [ 15 ม.ค. 2559 ]62
6 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอน [ 11 ก.ย. 2558 ]57
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง [ 20 ก.ค. 2558 ]55
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร [ 17 ก.ค. 2558 ]83
9 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 [ 15 ก.ค. 2558 ]54
10 ปรับปรุงต่อเติมสันฝายทดน้้า คสล. ( ล้าเจา ) บ้านโนนศิลา หมู่ 8 [ 9 ก.ค. 2558 ]98
 
หน้า 1|2