องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากไร่นางบุญน้วม ชำนาญพลถึงไร่นางล้วน อินแถลง หมู่ ๕ บ้านโนนศรีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]2
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากสามแยกบ้านห้วยข่าเฒ่าถึงคุ้มท่าแจ้ง บ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2563 ]5
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร ท่อ pvc จ่ายน้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากนานายบุญเส็ง เทพตาแสง ถึงนานายเดช ชูวัฒ บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]4
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อน้ำประปา pvc ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๑ บ้านห้วยโกเตี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2563 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง คุ้มโนนหัวนา หมู่ ๙ บ้านห้วยเชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2563 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร ท่อ pvc จ่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากคลองดาดนานายลี สิทธิวษา ถึงนานายหล่าพุฒ ชัยนา หมู่ ๘ บ้านโนนศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2563 ]2
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดน้ำ คสล. แบบล้นผ่าน กั้นลำเจา หมู่ ๘ บ้านโนนศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2563 ]4
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการ อบต.ท่าใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง กศน. ตำบลท่าใหญ่ หมู่ ๑๐ บ้านโนนสำราญ [ 16 มี.ค. 2563 ]20
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง ก.ศ.น. ตำบลท่าใหญ่ หมู่ ๑๐ บ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]3
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8