องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก สายนานายนาย คามีอ่อนบ้านห้วยโกเตี้ย ถึงบ้านนายสวัสดิ์ พรมเวียง บ้านโนนศรีทอง หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2563 ]58
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากนานายสาคร ดาหนองเป็ด ถึง นานายสมาน เวียงจันทร์ หมู่ ๔ บ้านโนนศรีสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2563 ]58
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากนานายประยูน สิงห์ลีถึงไร่นายชินกร คำยา หมู่ ๓ บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]57
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จากนานายยอด ชื่นสบายถึงนานางสุทัศ ลุนวงศ์ หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]58
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จากไร่นางสำราญ อุสิงห์ ถึงไร่นางบุญน้วม ชำนาญพล หมู่ ๕ บ้านโนนศรีทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2563 ]52
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากบ้านนางพินิจ เฉลิมมิตรถึงไร่นายสริด พันธ์หนองเป็ด หมู่ ๓ บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2563 ]59
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากไร่นางทองม้วน สิงห์ชัยถึงไร่นายสมศักดิ์ ซ้ายหนองขาม หมู่ ๔ บ้านโนนศรีสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]51
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินคันทางสระน้ำสาธารณะหนองเป็ด หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]54
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสระหนองเป็ด หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]50
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหินคลุก จากสะพานข้ามลำน้ำเจาถึงไร่นางลาวัลย์ แดงสกุล หมู่ ๑ บ้านหนองเป็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]51
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9