องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
  การจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2565[วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 25]
 
  ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอาย เพื่อขับเคลื่อน...[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 26]
 
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน​ตำบลท่าใหญ่...[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 36]
 
  ลงดูพื้นที่สำรวจโครงการ[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 14]
 
  ลงพื้นที่ติดตามมิติด้านการศึกษา[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 22]
 
  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 23]
 
  ลงพื้นที่ติดตามมิติด้านความเป็นอยู่ เพื่อดำเนินงาน...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการบ้านสวยเมืองสุข ทำความสะอาดทุกวันพุธ[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 22]
 
  ประชุมการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินงานการขจัดความยากจนแ...[วันที่ 2022-05-31][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย หนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภ...[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 27]
 
  ตรวจประเมินความพร้อม ศพด.อบต.ท่าใหญ่[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 32]
 
  ประชุมการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินงานการขจัดความยากจนแ...[วันที่ 2022-05-26][ผู้อ่าน 11]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8