องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
  การจัดงาน MOI Waster Bank WeeK มหาดไทยปักธงประกาศ...[วันที่ 2024-03-22][ผู้อ่าน 22]
 
  การจัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ กิจกรรมทำความสะอ...[วันที่ 2024-03-22][ผู้อ่าน 11]
 
  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกุลยุทธ์แนวใหม่ Re-x...[วันที่ 2024-02-06][ผู้อ่าน 21]
 
  ประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที...[วันที่ 2024-02-01][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการ อบต.สีขาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่[วันที่ 2023-09-26][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการประเพณีทอดเทียนพรรษา ประจำปี 2566[วันที่ 2023-09-23][ผู้อ่าน 73]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภา...[วันที่ 2023-09-17][ผู้อ่าน 96]
 
  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายขยับกายสบายชีวา[วันที่ 2023-09-06][ผู้อ่าน 45]
 
  โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ทัศนศึกษา"[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านก...[วันที่ 2023-08-17][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ[วันที่ 2023-07-20][ผู้อ่าน 53]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12