องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]6
2 เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]13
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ [ 9 มี.ค. 2566 ]8
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าใหญ่ ประจําปีการศึกษา 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]10
5 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 1 มี.ค. 2566 ]9
6 กิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรม Dos & Donts [ 9 ก.พ. 2566 ]4
7 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามนโยบาย No Gift Policy [ 9 ก.พ. 2566 ]2
8 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.๓) [ 7 ก.พ. 2566 ]23
9 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]16
10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 30 ม.ค. 2566 ]40
11 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]12
12 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]12
13 คัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่น ชาย - หญิง [ 30 มี.ค. 2565 ]141
14 การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]145
15 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]146
16 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]139
17 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]97
18 รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]210
19 ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]68
20 ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]80
 
หน้า 1|2|3|4|5