องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่น ชาย - หญิง [ 30 มี.ค. 2565 ]122
2 การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 [ 2 มี.ค. 2565 ]128
3 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]127
4 การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]122
5 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]78
6 รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]192
7 ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]55
8 ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 17 ส.ค. 2564 ]63
9 ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]60
10 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ [ 2 ส.ค. 2564 ]89
11 ประกาศ เรื่อง การรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]212
12 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 16 ก.ค. 2564 ]62
13 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 มิ.ย. 2564 ]54
14 ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]62
15 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]59
16 ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]62
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก สายสะพานท่าวัด ถึงนานายแก้ว ดาหนองเป็ด บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2564 ]233
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยการลงหินคลุก จากนานายอำพร สาริมา ถึงนานายบุญเรือง ดาหนองเป็ด บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]207
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายไสว เสนาเวียง ถึงบ้านนางจันศรี จิตมั่น หมู่ที่ 10 บ้านโนนสำราญ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]197
20 ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 9 มี.ค. 2564 ]228
 
หน้า 1|2|3|4|5