องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ