องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 

 

 

ประชาสัมพันธ์


ประกาศการตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-005 สายบ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ถึง บ้านโนนศรีสง่า ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.63-005 สายบ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ถึง บ้านโนนศรีสง่า ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ