องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


ประชุมการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายโกสิต บุญเสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. พร้อมทีมพี่เลี้ยง​ ได้ประชุมการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยเหลือ และติดตามสภาพปัญหาแต่ละด้าน​ ณ​ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

2022-08-12
2022-08-09
2022-08-04
2022-07-28
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-08