องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565


วันที่ 3 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นำโดย นายโกสิต บุญเสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เพื่อถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวแดง (หลังเดิม) พอเสร็จพิธี ได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพัฒนาถางหญ้า ตัดตกแต่งกิ่งไม้ เก็บเศษกิ่งไม้ และเก็บขยะ เพื่อถวายพระราชกุศล

2022-08-12
2022-08-09
2022-08-04
2022-07-28
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-08