องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ติดตามมิติด้านความเป็นอยู่ เพื่อดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 3 มิถุนายน  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นำโดย คณะผู้บริหาร  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. พร้อมทีมพี่เลี้ยง​ ลงพื้นที่ติดตามมิติด้านความเป็นอยู่ เพื่อดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.10 ม.11 เพื่อช่วยเหลือและดำเนินการต่อไป

2022-08-12
2022-08-09
2022-08-04
2022-07-28
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-08