องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน​ตำบลท่าใหญ่​


วันที่  8  มิถุนายน 2565  เวลา​ 10.30  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  นำโดยนายโกสิต​  บุญเสนา  พร้อมด้วย  นางสาววนิษฐา  ฦาปัญญา ท้องถิ่นอำเภอหนองบัวแดง , คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลท่าใหญ่  ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน​ตำบลท่าใหญ่​  เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2022-11-21
2022-10-13
2022-09-29
2022-09-21
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-06