องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


ลงดูพื้นที่สำรวจโครงการ


วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น.  นำโดย  นายโกสิต  บุญเสนา  นายกอบต.ท่าใหญ่  พร้อมคณะบริหาร  , นายสมใจ  ดาหนองเป็ด  ประธานสภาฯ  ,  นายเตรียม  แสนประกอบ  รองประธานสภาฯ  พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภา  และนายประพันธ์  ปาทา  กำนันตำบลท่าใหญ่  ร่วมลงดูพื้นที่กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานขอนแก่น  และชลประทานชัยภูมิ  ลงดูพื้นที่โนนยอ  บ้านโนนศิลา  ม.8  ,  สำรวจโครงการทำแก้มลิงเก็บน้ำและโครงการฝายน้ำล้นท่าหินลาด  บ้านโนนสำราญ  ม.10 

2022-11-21
2022-10-13
2022-09-29
2022-09-21
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-06