องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ติดตามมิติด้านการศึกษา


วันที่ 8 มิถุนายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  นำโดย  นายโกสิต  บุญเสนา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิก อบต.  คณะครู กศน.ตำบล  พร้อมทีมพี่เลี้ยง​  ลงพื้นที่ติดตามมิติด้านการศึกษา  เพื่อดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ม.4  ม.6  ม.9  ม.10  เพื่อช่วยเหลือและดำเนินการต่อไป

2022-08-12
2022-08-09
2022-08-04
2022-07-28
2022-07-12
2022-06-29
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-08
2022-06-08