องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


กำหนดการกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565


วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นำโดย  นายโกสิต บุญเสนา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เด็กเยาวชน ประชาชนและครูข้าราชการ ได้ร่วมงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ได้จัดขบวนแห่เทียนพรรษา ไปถวาย ณ วัดป่าสระแก้ว บ้านโนนสำราญ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ การแต่งกาย ชุดขาวปฏิบัติธรรม หรือเสื้อขาว ชุดผ้าไทย โทนสีเหลือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น ตั้งแต่อดีดถึงปัจจุบันแสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน แสดงให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความสามัคคีของคนในชุมชน 

2022-09-29
2022-09-21
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-06
2022-08-25
2022-08-12