องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


กำหนดการโครงการ/กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉดิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


วัน อังคาร ที่ 9 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นำโดย นายโกสิต บุญเสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ พร้อมประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำท่าใหญ่ ข้าราชการทุกสังกัด ข้าราชการบำนาญ พนักงานจ้างเหมา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เขาวชน ประชาชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉดิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และร่วมการกิจกรรมลงนามถวายพระพร กิจกรรมมอบประกาศเกียรติบัตรแม่ดีเด่น กิจกรรมมอบธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ กิจกรรมทำความสะอาด ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ แต่งกาย ชุดสุภาพ เสื้อสีเหลือง เสื้อสีฟ้า สีครีม ผ้าพันคอ หมวก กางเกงสุภาพ

2022-09-29
2022-09-21
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-06
2022-08-25
2022-08-12