องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565


วันพฤหัสบดี​ที่ 25 สิงหาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ร่วมกับทางอำเภอหนองบัวแดง ได้จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ อำเภอหนองบัวแดง โดยนายโกสิต บุญเสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด

2022-11-21
2022-10-13
2022-09-29
2022-09-21
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-06