องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 6 กันยายน 2565
นำโดย นายก อบต.ท่าใหญ่ พร้อมด้วย สมาชิกสภา  ข้าราชการและพนักงานจ้างเหมาและสำนักงานส่วนท้องถิ่นอำเภอ ได้ศึกษาดูงาน ไร่ธาธรรม,องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี,เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ด้วยโครงการฝึกอบรมการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2565

2022-11-21
2022-10-13
2022-09-29
2022-09-21
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-06