องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


โครงการปลูกป่าทดแทนภายในตำบล


วัน อังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นายก อบต.ท่าใหญ่ พร้อมด้วย สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.ท่าใหญ่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนในพื่นที่ ตำบลท่าใหญ่ เข้าร่วมโครงการปลูกป่าทดแทนภายในตำบลท่าใหญ่เพื่อปลูกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้กิจกรรม "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" เป็นโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

2022-11-21
2022-10-13
2022-09-29
2022-09-21
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-06