องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


โครงการกีฬาต้านยาเสพติดท่าใหญ่สัมพันธ์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 19


วัน พฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นายก อบต.ท่าใหญ่ นายอำเภอหนองบัวแดง พร้อมด้วย พนักงาน อบต.ท่าใหญ่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต./อสม. ครู อปพร. กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ท่าใหญ่สัมพันธ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

2022-11-21
2022-10-13
2022-09-29
2022-09-21
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-06