องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


โครงการประเพณีทอดเทียนพรรษา ประจำปี


วัน เสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 ณ วัดบ้านห้วยข่าเฒ่า หมู่ที่ 2 บ้านห้วยข่าเฒ่า ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ จึงได้กำหนดจัดทำโครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษาขึ้นเพื่อให้ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนตำบลท่าใหญ่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวถือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ ให้ลูกหลานรักษาสืบไป 

2023-09-26
2023-09-23
2023-09-17
2023-09-06
2023-08-18
2023-08-17
2023-07-27
2023-07-20
2023-07-13
2023-06-30