องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19)


วัน พุธ ที่ 21 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ได้ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (covid-19) สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

2022-09-29
2022-09-21
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-06
2022-08-25
2022-08-12