องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา๓ูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วัน พฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นายโกสิต บุญเสนา พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต. พนักงานราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างเหมาบริการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา๓ูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวแดง อำเภหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

2022-11-21
2022-10-13
2022-09-29
2022-09-21
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-06