องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
 


การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา๓ูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วัน พฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นายโกสิต บุญเสนา พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต. พนักงานราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างเหมาบริการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา๓ูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวแดง อำเภหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

2024-02-06
2023-09-26
2023-09-23
2023-09-17
2023-09-06
2023-08-18
2023-08-17
2023-07-27
2023-07-20
2023-07-13