องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


ฃานรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จัดการขยะครบวงจร คัดแยกขยะ มีหลุมขยะเปียก


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ฃานรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จัดการขยะครบวงจร คัดแยกขยะ มีหลุมขยะเปียก

2023-09-26
2023-09-23
2023-09-17
2023-09-06
2023-08-18
2023-08-17
2023-07-27
2023-07-20
2023-07-13
2023-06-30