องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


ฃานรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จัดการขยะครบวงจร คัดแยกขยะ มีหลุมขยะเปียก


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด สังกัด อบจ.ชัยภูมิ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ฃานรับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ จัดการขยะครบวงจร คัดแยกขยะ มีหลุมขยะเปียก

2022-11-21
2022-10-13
2022-09-29
2022-09-21
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-06