องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


วันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นำโดย  นายโกสิต บุญเสนา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ พร้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ การแสดงชุดพิธีเปิด จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าใหญ่ จำนวน 2 ชุด การแสดงชุดต่าง ๆ จากโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลท่าใหญ่ จำนวน 5 ชุด สลับด้วยการเล่นเกมส์ กิจกรรมต่าง ๆ บนเวที และมอบของรางวัลต่าง ๆ สำหรับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

2023-01-14
2022-11-21
2022-10-13
2022-09-29
2022-09-21
2022-09-17
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-09
2022-09-06