องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
 


กำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


วันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นำโดย  นายโกสิต บุญเสนา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ พร้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ การแสดงชุดพิธีเปิด จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าใหญ่ จำนวน 2 ชุด การแสดงชุดต่าง ๆ จากโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลท่าใหญ่ จำนวน 5 ชุด สลับด้วยการเล่นเกมส์ กิจกรรมต่าง ๆ บนเวที และมอบของรางวัลต่าง ๆ สำหรับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม

2024-02-06
2023-09-26
2023-09-23
2023-09-17
2023-09-06
2023-08-18
2023-08-17
2023-07-27
2023-07-20
2023-07-13