องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566


วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นำโดย นายโกสิต  บุณเสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
2.ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

2023-06-02
2023-05-18
2023-04-27
2023-04-26
2023-04-20
2023-04-11
2023-04-07
2023-04-05
2023-04-04
2023-03-30