องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานประเพณี บุญเดือนหก (บุญบั้งไฟ) ประจำปีงบประมาณ 2566


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ มีกำหนดการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ขึ้นในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2566 ณ. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในตำบล ซึ่งมีการแข่งขันบั้งไฟทั้งภายในตำบลและทั่วไป

2023-06-02
2023-05-18
2023-04-27
2023-04-26
2023-04-20
2023-04-11
2023-04-07
2023-04-05
2023-04-04
2023-03-30