องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
 


โครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ


วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ ได้จัดอบรมโครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่  ในการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับความรู้เรื่องการดูแลเด็กจากโรค มือเท้า ปาก โรคไข้เลือดออก จากเจ้าหน้าที่ของ รพสต.โนนศรีสง่าและเรื่องไฟฟ้าพื้นฐานจากท่านสาคร  วงษ์ชาลี บัดนี้กิจกรรมได้ดำเนินการเรียบร่อยแล้ว

2024-03-22
2024-03-22
2024-02-06
2024-02-01
2023-09-26
2023-09-23
2023-09-17
2023-09-06
2023-08-18
2023-08-17