องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
 


โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป


วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นำโดย นายโกสิต  บุญเสนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

2024-03-22
2024-03-22
2024-02-06
2024-02-01
2023-09-26
2023-09-23
2023-09-17
2023-09-06
2023-08-18
2023-08-17