องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 (แก้ไขครั้งที่ 1/2566) [ 10 มี.ค. 2566 ]22
2 การประชุมคณะกรรมการพัฒนา (พ.ศ. 2566-2570) [ 3 ก.พ. 2566 ]48
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 12 ก.ค. 2565 ]73
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 1 [ 14 มิ.ย. 2562 ]35
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 2 [ 14 มิ.ย. 2562 ]32
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ส่วนที่ 3 [ 14 มิ.ย. 2562 ]33