องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2565 ]0
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 [ 16 มี.ค. 2565 ]24
3 การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]33
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 7 ต.ค. 2564 ]0
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]5
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]110
7 การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 2 มี.ค. 2564 ]108
8 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 12 ม.ค. 2564 ]105
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2563 ]5
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 11 มิ.ย. 2563 ]136
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 [ 27 มี.ค. 2563 ]104