องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th
 
 
คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]67
2 โครงการอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด [ 28 มิ.ย. 2564 ]164
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]169
4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 24 มี.ค. 2564 ]162
5 ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2564 ]157
6 เข้าร่วมประชุมผังน้ำครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำชี [ 22 มี.ค. 2564 ]163
7 โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]164
8 การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]154
9 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดูและและควบคุมโรค NCD (ศพด.) [ 19 ก.พ. 2564 ]202
10 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดูและและควบคุมโรค NCD [ 19 ก.พ. 2564 ]163
11 อบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ค้านโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 ก.พ. 2564 ]154
12 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดชัยภูมิ [ 15 ก.พ. 2564 ]162
13 การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. [ 19 ม.ค. 2564 ]155
14 ปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 26 พ.ย. 2563 ]161