องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่นตำบลท่าใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]4
2 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]96
3 โครงการอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด [ 28 มิ.ย. 2564 ]186
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]196
5 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 24 มี.ค. 2564 ]192
6 ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2564 ]185
7 เข้าร่วมประชุมผังน้ำครั้งที่ 2 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำชี [ 22 มี.ค. 2564 ]184
8 โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]185
9 การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]173
10 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดูและและควบคุมโรค NCD (ศพด.) [ 19 ก.พ. 2564 ]236
11 ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการดูและและควบคุมโรค NCD [ 19 ก.พ. 2564 ]185
12 อบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ค้านโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 ก.พ. 2564 ]181
13 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดชัยภูมิ [ 15 ก.พ. 2564 ]186
14 การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. [ 19 ม.ค. 2564 ]176
15 ปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 26 พ.ย. 2563 ]184