องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ : www.thayai.go.th

 
 
มติคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประการ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ [ 8 มิ.ย. 2564 ]210
2 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 31 พ.ค. 2564 ]251
3 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประการ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ [ 16 เม.ย. 2564 ]261
4 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประการ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]258
5 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564 [ 19 ก.พ. 2564 ]246